Sinds 1980 gevestigd
in Oldenzaal
Voor een financieel
advies op maat

Disclaimer

Vogelzang Verzekeringen & Hypotheken BV streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Zij doet er alles aan om de on-line informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade aan de gebruiker van deze site, wijst Vogelzang Verzekeringen & Hypotheken uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af.

De organisatie wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen. Vogelzang Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich tot slot het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.